EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Základným cieľom Európskeho týždňa športu  je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl na všetkých úrovniach. Preto sa zameriava na všetky vekové kategórie .Tak ako aj v minulom školskom roku, tak aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto kampane. Počas Európskeho týždňa sa na našej škole uskutočnia nasledovné športové aktivity

  •  Kolektívne hry : turnaj v dynamickej  vybíjanej pre 1.stupeň, turnaj v obrátenej vybíjanej pre 2.stupeň, prehadzovaná, florbal a basketbal
  •  Ukážky kin-ballu , brännballu a skákania na trampolínach 28.9.-4.10
  •  Veľké prestávky využijeme na cviky z projektu“ Zdravý chrbátik“ zamerané na správne držanie tela

    Slávnostné zahájenie sa konalo 27. 9. 2017 spoločným cvičením všetkých žiakov a ich učiteľov na trávnatej ploche športového areálu ZŠ s cvičiteľkou zo Sunflower studio Luciou Babony. 

Po zahájení deti videli  ukážku skákania cez švihadlo rope skipping pod vedením p. Hadovej .