EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

EU Code Week 2018 -Európsky  týždeň programovania

Žiaci 8.B prijali výzvu, predstaviť  svojim spolužiakom  štvrtého ročníka programovanie v programe Scratch. Základy získavali na hodinách informatiky a tak za pomoci pedagógov sa pripravili tak,  ako to prináleží dobrým lektorom. Prvá trojica si to už vyskúšala a podľa reakcií zúčastnených, zvládli svoju úlohu veľmi dobre. Spokojnosť žiakov, ako aj ich lektorov ale aj pedagógov, potešila. Úlohu učiteľa si postupne vyskúšajú aj ďalší ôsmaci. Vyzerá to tak, že v rovesníckom učení  programovania budeme pokračovať aj po skončení EU Code Week.