Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Dňa 26.9. 2012 sa žiaci 9.A, 8.A a 8.C zúčastnili veľmi pekného a zaujímavého podujatia pod názvom EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV.

Táto akcia sa koná každoročne pod záštitou MŠ SR a konzulátov európskych krajín a kultúrnych stredísk so sídlom v Bratislave pre žiakov základných , stredných škôl a verejnosť.

Je to podujatie, na ktorom  sa v centre Bratislavy, na Hviezdoslavovom námestí , zviditeľňujú európske krajiny – či svojimi kultúrnymi príspevkami, hudobnými, tanečnými i speváckymi číslami – robia propagáciu svojej krajine, kultúre a jazyku.

Účastníci podujatia majú možnosť  zapojiť sa a  riešiť rôzne úlohy v  stánkoch jednotlivých krajín a získať odmenu – propagačný materiál, CD, sladkosť...

V neďalekom kine Mladosť  premietali filmy v rôznych jazykoch – rumunsky, francúzsky, poľsky, nemecky... diváci si tu mohli pozrieť krajinu, kultúru aj výchovné momenty. Filmy zaujali nielen žiakov ale aj dospelých.

Slovensko sa opäť veľmi zaujímavo zviditeľnilo v očiach širokej verejnosti – podujatie malo široký dosah aj v médiách. Známi modetrátori Adela Banášová a Sajfa zábavným spôsobom robili jazykový kvíz, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci.

O zábavu naozaj nebola núdza, každý si tu mohol nájsť čosi, čo ho pútalo a bavilo.

Bolo krásne vidieť žiakov, ako prejavujú záujem o cudzie jazyky – veď nie nadarmo sa hovorí :

KOĽKO REČÍ VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM.

 

 

M.Borodajkevičová