Energia zblizka

Energia zblizka

5. apríla 2013 našu školu navštívili Maťo a Linda s projektom Energia zblízka. Žiakom od tretieho až po šiesty ročník na netradičných pokusoch ukázali, kde všade okolo nás je energia - hlavne tá elektrická. Vystriedali sa pri interaktívnom vyučovaní o ekologických zdrojoch energie, videli účinky elektrickej energie citróna či jablka. Deti si pri tom aj zasúťažili a získali pekné ceny.