Elektronické testovanie - národný projekt

Elektronické testovanie - národný projekt

V rámci projektu NÚCEM Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa v stredu 14. mája 2014 ôsmaci zúčastnili pilotného testovania Finančná gramotnosť. Táto forma precvičovania vedomostí žiakov aj pedagógov zaujala a privítame, ak sa zaradí medzi možnosti hodnotenia na škole.