Eisenstadt - exkurzia deviatakov

Eisenstadt - exkurzia deviatakov

Možnosť precvičiť si nemecký a anglický jazyk dostali žiaci 9. ročníka počas exkurzie do rakúskeho mesta Eisenstadt. Hlavné mesto spolkovej republiky Burgenland dýchlo na nás svojou históriou, potešilo svojou malebnou architektúrou a ponúklo nám pohľad na životný štýl a kultúru kniežacieho rodu Esterházy.

Na zámku Esterházy sme navštívili Haydnovu sálu, ktorá vďaka vynikajúcej akustike a výzdobe, predstavuje skvost medzi koncertnými sieňami. Haydn strávil v službách kniežat Esterházy vyše 40 rokov. Stála expozícia je poctou tomuto hudobnému géniovi. Pozreli sme si celosvetovo najväčšiu zbierku empírového stolového striebra, nakukli do obytných priestorov kniežacích manželiek a v kostole Berg Kirchen sme obdivovali 300-ročný stále funkčný organ Jozefa Haydna. Očarili nás  prekrásne fresky v Dóme sv. Martina, ako aj zrenovovaná prašná veža, ktorá sa ako jediná zachovala z komplexu stredovekých mestských hradieb.

Návštevu tohto historického mesta vrelo doporučujeme.