Dúbravský dopravný prostriedok

Dúbravský dopravný prostriedok

Naši žiaci z troch oddelení sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásilo Oddelenie športu, kultúry a projektových činností miestneho úradu Dúbravka v spolupráci s Dúbravskými novinami pri príležitosti Európskeho týždňa mobility pod názvom "Môj dúbravský dopravný prostriedok". Ani jedno oddelenie sa nemusí hanbiť za svoju prácu, lebo všetky tri boli nádherné!

Všetci čakáme na vyhodnotenie prác a na výstavu, ktorej sa určite zúčastníme!

Bližšie info o súťaži: www.dubravka.sk/sk/Novinky/Ako-pomoct-doprave-Mozno-zlepsit-tu-verejnu.html

Súťažné výtvarné práce

 

Fotogaléria: Dúbravský dopravný prostriedok