DÚBRAVSKÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK

DÚBRAVSKÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK

Počas septembrového Európskeho týždňa mobility vyhlásili Oddelenie školstva, vzdelávania, športu miestneho úradu Dúbravka a kancelária starostu v spolupráci s Dúbravskými novinami výtvarnú súťaž s názvom Dúbravský dopravný prostriedok.

Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci. V školskom klube detí pod vedením svojich vychovávateliek tvorili, maľovali, navrhovali a konštruovali netradičné dopravné prostriedky. Pokúšali sa tak  zlepšiť a zatraktívniť verejnú dopravu, aby dobre slúžila čo najväčšiemu počtu obyvateľov.

Autori stovky detských prác dostali pozvánku na vernisáž  spojenú s programom, s  vyhodnotením súťaže Dúbravský dopravný prostriedok, ako aj ocenením víťazných prác. Veľmi sa tešíme, že práca žiakov 1.B triedy pod vedením pani vychovávateľky Ivany Keményovej získala 1. miesto. Z rúk pána starostu Zaťoviča si deti prevzali cenu, ktorá im pomôže triediť odpad a správať sa ekologicky. GRATULUJEME!