DOD

DOD

 

 

 

 31. január je dňom hodnotenia výsledkov polročnej práce všetkých žiakov. Na našej škole je už druhý rok spojený aj s „Dňom otvorených dverí „ pre rodičov žiakov navštevujúcich našu školu. Aj tento rok tomu nebolo inak. Rodičia aj starí rodičia prichádzali do tried svojich ratolestí, aby ich videli v priamom vyučovacom procese a nazreli tak do tajomstiev vyučovania. Zažili so žiakmi pokusy na hodine prvouky, prácu v skupinách či názornú ukážku diktovania diktátu na slovenskom jazyku alebo si oprášili znalosť anglického jazyka. Prváci si prakticky vyskúšali pracovný postup zapekaného chlebíka zo šlabikára v školskej kuchynke. Nakoniec deti ešte dostali výpisy vysvedčení a niektorí aj sladkú odmenu.