Dni otvorených dverí

Jeden deň pre rodičov všetkých žiakov školy - a druhý pre našich budúcich prváčikov a ich rodičov

            Dňa 31. 01. 2012 sa uskutočnil na ZŠ Sokolíkova  Bratislava Deň otvorených dverí pre rodičov všetkých žiakov našej školy. V priestoroch školy sprevádzali rodičov a priateľov školy naši žiaci a pedagógovia. Mali možnosť pozrieť si priestory školy, odborných učební a aj vyučovací proces v triedach.

            Dňa 01. 02. 2012 sme privítali na Dňoch otvorených dverí  našich budúcich prváčikov a ich rodičov. V tento deň mali možnosť vidieť ukážkové hodiny v prvých triedach, zúčastniť sa na práci žiakov, porozprávať sa tak s deťmi ako aj pedagógmi. V tento deň sme  v rámci „Dňa otvorených dverí „ pripravili pre predškolákov z MŠ Galbavého a MŠ Švantnerova   otvorenú hodinu vedenú pani učiteľkami PaedDr. Katarínou Panasiukovou, Mgr. Renátou Hasprovou a Mgr. Idou Bělákovou.  Škôlkári si mohli pozrieť ako pracujú ich kamaráti prváci, vyskúšali si prvácke lavice a vyriešili spolu svoje prvé školácke úlohy. Prváci stretli svoje bývalé pani učiteľky z MŠ, kamarátov a všetci spolu prežili pekné chvíle. Dovidenie v septembri škôlkári!