Detský festival v Kovačici

Detský festival v Kovačici

Slováci žijúci v Srbskej Kovačici, mestečku založenom a obývanom srbskými Slovákmi, už tradične zorganizovali posledný augustový týždeň festival Detská svadba.  Aj týmto spôsobom si pripomínajú dlhoročné tradície, upevňujú svoju kultúrnu identitu. Na tohtoročnom festivale sa svojimi prácami zúčastnili aj naši žiaci - vytvorili prekrásne práce, ktorými nadväzujeme spoluprácu s našimi krajanmi v Srbsku.

       

 

 Získali sme ocenenie.

Dňa 28. augusta 2016 sa v Kovačici v rámci 10. ročníka festivalu Detská svadba konala vernisáž a výstava prác našich žiakov. Vernisáž otváral majiteľ Galérie naivného umenia p. Pavol Babka, zástupca veľvyslankyne SR v Srbsku Michal Hrušík, riaditeľ Bibiany Ing. Peter Tvrdoň a zástupca predsedu Okresu Kovačica Dipl. Ing. Ján Husárik.

Naši žiaci z 5.ročníka maľovali počas školského roka na hodine výtvarnej výchovy výkresy na tému Detská svadba, ktoré potom boli vystavené v Galérii Babka v Kovačici. Všetky deti z Kovačice, ktoré sa zúčastnili Detskej svadby vyberali 5 obrázkov, ktoré sa im najviac páčili.

Najviac hlasov dostali títo autori :

þ Natália Gulová

þ Nina Trsťanová

þ Barborka Popluhárová

þ Júlia Margitfalviová a Martina Macháčková

þ Lea Sládeková, Tamara Kováčová a Adam Weisenpacher

Ocenení žiaci v školskom roku 2015/16 chodili do 5.B triedy. V bulletine sú ocenené práce označené červeným rámčekom.

Práce našich detí budú následne vystavené v priestoroch  Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, s ktorou naša škola nadviazala spoluprácu v rámci projektu : Lipa strom Slovanov.