Deň Zeme

Deň Zeme

V Deň Zeme, krorý je každoročne 22.apríla, sa aj tento rok žiaci a pedagógovia školy pridali k skrášľovaniu prostredia okolo školy upratovaním školského dvora a átrií školy, výsadbou kvetín do novovybudovaných záhonov, diskusiami o význame ochrany Zeme. Mnohí vymenili svoje oblečenie za zelené - farbu, typickú pre lesy, na ničenie ktorých práve Deň Zeme upozorňuje.

Po dobre vykonanej práci si žiaci na vyčistenom školskom dvore zašportovali.