DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

Deň Zeme si ZŠ Sokolikova 2 pripomenula počas vyučovania v piatok 21.4.2017. Žiaci formou hier, projektových prác, či prednášok mali možnosť hlbšie pochopiť ekologické problémy našej planéty, dopady na ničenie životného prostredia , zamyslieť sa nad možnými riešeniami a nad svojím prístupom k životu na Zemi.