Deň Zeme - projektové dni

Deň Zeme - projektové dni

21. a 22. apríla 2015 vyvrcholili na našej škole projektové dni, zamerané na Deň Zeme. Už týždne vopred sa žiaci pripravovali pozorovaním prírody, tvorbou projektov zameraných na environmentálnu výchovu, diskutovaním o potrebe ochrany životného prostredia. V Deň Zeme predstavili svoju tvorbu spolužiakom a pridali sa k skrášľovaniu prostredia okolo školy upratovaním školského dvora a átrií školy, výsadbou kvetín do novovybudovaných záhonov. 

Záznam Dúbravskej televízie si môžete pozrieť na stránke:
 https://www.dubravskatv.sk/cms/den-zeme-na-zs-sokolikova  

  • Starší žiaci pri príležitosti Dňa Zeme vypracovali projekt, ktorý popísali nasledovne:  

"Naša Zem potrebuje pomocnú ruku. Podať jej ju môžeme všetci, aj my – žiaci základnej školy, pretože  aj malá pomoc sa počíta, ak sa spojí veľa rúk . Aby sme na to nezabúdali, vyrobili sme si veľký plagát. Každá  obkreslená dlaň nesie jednu výzvu: Separuj odpad.  Šetri vodou. Zhasni svetlo. Chráň zvieratá. Zbieraj odpad. Zasaď strom...a pod. Motív stromu sme nevybrali náhodne - z hodín geografie aj angličtiny vieme, že odlesňovanie je jedným z najväčších problémov našej planéty. Pri výrobe plagátu sme použili  angličtinu - svetový jazyk na svetový problém."

 

          

 

  • Žiaci prvého stupňa sa environmentálnej výchove venovali tak na vyučovaní, ako aj v praktickej činnosti pri upratovaní priestorov školy a výsadbe kvetín:

.