DEŇ POZDRAVOV

DEŇ POZDRAVOV

21. november : Deň pozdravov

 

Vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam komunikácie pre zachovanie mieru. Oslavuje sa už od roku 1973. Hovorí sa, že v tento deň by mal každý pozdraviť aspoň 10 ľudí a tak si uvedomiť potrebu osobného kontaktu.

 

Žiaci našej školy oslávili tento deň v klobúku.  Pri stretnutí pozdravili svojich spolužiakov  nadvihnutím klobúka alebo kývnutím hlavy. Tí, ktorí prišli bez klobúka zdravili pozdravom. Najčastejšie pozdravy v škole sú: Dobré ráno, Dobrý deň, Ahoj, Dovidenia. Pozdrav je prejavom slušného správania a úcty k ľuďom.

 

Žiaci sa mohli otestovať aj krátkom kvíze, zameranom na pozdravy v rôznych krajinách.

Akcia sa žiakom páčila a určite ju zopakujeme aj na budúci rok.

Ocenené vlastnoručne vyrobené klobúky nosili na hlave títo žiaci:

E.Gecíková z 1.A,

 A.Bartoň a T.Ondrušová z 2.A,

P. Karaffová z 3.B,

C. Horban z 3.A,

P.Patúšová a L.Galová z 3.C,

A.Klčová z 4.B,

K.Kuchár zo 4.C,

L.Bolvanská z 5.B.