DEŇ NARCISOV

DEŇ NARCISOV

Dňa 7. apríla 2017 sa uskutočnil  21. ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Do zbierkovania  sa už niekoľko rokov zapája aj naša škola. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov žiaci, rodičia a zamestnanci školy pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

O zbierku je na škole záujem a tak môžeme konštatovať, že deti aj dospelí si uvedomujú závažnosť tohto ochorenia a pripnutím žltého narcisu vyjadrujú svoju podporu všetkým, ktorý s chorobou bojujú.