Deň narcisov

Deň narcisov

Aj tento rok -  už tradične, sa naša škola  pripojila k celoslovenskej aktivite Ligy proti rakovine Deň narcisov. V triedach prebiehali diskusie o potrebe pomáhať, rada žiakov zorganizovala zapojenie sa do zbierky na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením, ktorej výťažok pomôže v boji s týmto náročným ochorením.