Deň narcisov

Deň narcisov

11. apríla sme sa tradične na škole zapojili do najväčšej verejnoprospešnej finančnej zbierky na Slovensku.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Jeho poslaním je prejaviť spolupatričnosť ľuďom s onkologickou diagnózou.

Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov na celom Slovensku. Na našej škole bolo v Deň narcisov vyzbieraných 413,85€.  

Viac o Dni narcisov na https://dennarcisov.sk/den-narcisov/ .