Čo čítaš? Marec - mesiac knihy

Čo čítaš? Marec - mesiac knihy

Poznáte tú hádanku, biele pole čiernym zrnom obsiate? Čo je to?

Predsa kniha. Biele polia sú stránky a čierne zrno predstavuje písmená.

Kniha by mala byť našim každodenným spoločníkom.

 

V marci sme na našej škole zorganizovali anketu Čítaš rád? Zapojiť sa mohol každý, kto vyplnil anketový lístok so siedmimi otázkami.  Do ankety sa zapojilo 146 žiakov. A tu je krátka štatistika: V 3., 4. a 5. ročníku číta každý deň alebo raz za týždeň každý žiak. Najradšej čítajú dobrodružné knihy a fantazy literatúru. Školskú knižnicu navštevuje 55,42 % opýtaných, 45,78 % navštevuje inú knižnicu a 28,91% opýtaných nenavštevuje žiadnu knižnicu. ( Pozn.: Niektorí žiaci navštevujú aj školskú aj inú knižnicu ).

V ročníkoch 6. – 9. je štatistika iná. Žiaci čítajú väčšinou raz za týždeň alebo iba cez prázdniny. Zo žánrov prevláda  dobrodružný, detektívky a romány.

Školskú knižnicu navštevuje iba 7, 93 % opýtaných, 12,69 % navštevuje inú knižnicu a 53,96 % opýtaných nenavštevuje žiadnu knižnicu. 28,57% opýtaných nečíta vôbec.

Veríme, že si cestu ku knihe opäť nájdu. Možno raz, keď sa stanú rodičmi a budú čítať svojim deťom. Veď kniha nie je len zdrojom nových informácií, ale aj zábavou.

 

                                                                                              žiaci 7.A tr. ZŠ Sokolíkova