Čitateľský oriešok

Čitateľský oriešok

V celoslovenskej čitateľsko - výtvarnej súťaži pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ  Čitateľský oriešok  získala 3. miesto naša žiačka Veronika Duchajová, ktorej touto cestou blahoželáme.
Komentár výtvarníkov: Precízne stvárnené dielko, s láskou k všetkému živému. Vidíme cit pre estetiku a kompozíciu. Dielko je farebne príjemné a výrazné, čo oceňujeme v prípade použitia pasteliek.