ČITATEĽSKÁ VEŽA

ČITATEĽSKÁ VEŽA

Školský rok 2016/2017 je „Rokom čitateľskej gramotnosti“. Každá trieda nielen v rámci hodín čítania rozvíja túto schopnosť. Robíme aj rôzne medzitriedne aktivity. Jednou z nich bola aj tzv. „Čitateľská veža“, počas ktorej si žiaci 3.B a 3.C porovnali nielen svoje čitateľské zručnosti, ale aj odporučili svoju knihu svojim kamarátom s odôvodnením, prečo  by si mali prečítať práve tú. Zaujímavé bolo aj čítanie na pokračovanie, pri ktorom žiaci čítali po 5 viet zo svojej knihy. Keďže každý číta inú knihu vznikal nesúrodý príbeh, ktorý často vyvolal na tvárach úsmev. Nakoniec postavili zo svojich kníh vežu a ako sami skonštatovali – výška veže nezaručuje ich kvalitu!! Už teraz sa tešíme na ďalšie „čitateľské“ akcie.