Česko-slovenský projekt: „Záložka do knihy spája školy“

Česko-slovenský projekt: „Záložka do knihy spája školy“

Medzinárodný deň školských knižníc sa aj tento rok oslavoval na našej škole účasťou v česko-slovenskom projekte Záložka do knihy spája školy, ktorý vzišiel zo spolupráce Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave a Knižnice Jiřího Mahena v Brne.

Tohtoročná téma Čítam, čítaš, čítame, poskytla široký priestor na výtvarné spracovanie záložiek do kníh. Prvýkrát sa projektu zúčastnili aj žiaci druhého stupňa našej školy a priniesli do neho nové nápady na motívy záložiek. Spolu viac ako  270 malých umeleckých dielok našlo svoje miesto v  knihách českých detí z Kardašovej Rečice, malého mesta v okrese Jinřichův Hradec. Pre projekt sme zorganizovali dve výstavy záložiek. Na tej prvej sme ocenili najkrajšie záložky našich žiakov a na tej druhej sme vybrali štyri záložky z Kardašovej Řečice. Odmena pre víťazov nemohla byť iná ako pekná knižka a tento rok ju za svoju záložku dostalo spolu 11 detí z našej aj partnerskej školy.

Ocenení žiaci:

1.B Vilko Farkaš a Matej Janovický spoločná práca

1.C Hanka Kratochvílová

2.B Sonka Golianová

3.C Juraj Kratochvíl

4.B Simona Biháriová

8.B Nina Homolová

Vytvorili sme tiež „záložkovú“ nástenku, ktorá nám zhrnula 4 roky našej účasti na tomto česko-slovenskom projekte.