CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV

Dňa 29. mája pani riaditeľka Ďurkovská odovzdala deviatakom výsledkové listiny z celoslovenského testovania žiakov 9. roč.ZŠ v šk. roku 2016/2017.

Výsledky našich žiakov sú opäť vynikajúce. Maximálna snaha našich učiteliek matematiky a slovenského jazyka odovzdať žiakom čo najväčšie množstvo poznatkov a vedomostí sa stretla sobrovskou snahou žiakov toto všetko pri testovaní zúročiť. Oplatilo sa! Vďaka učitelia, vďaka žiaci! Veľa úspechov na stredných školách!