Celoškolský projekt Lipa - strom Slovanov

Celoškolský projekt Lipa - strom Slovanov

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra nás inšpirovalo k výzve k práci na celoškolskom projekte Lipa - strom Slovanov. Význam tohto mimoriadneho buditeľa, ktorému vďačíme za spisovnú slovenčinu, sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou, vypracovaním prác, zverejnených na nástenkách školy, prípravou recitácií so štúrovskou tématikou. Lipu - strom Slovanov však vnímame aj zo širšieho hľadiska a tak ju naši žiaci tvorivo stváňujú v mnohých variáciách, inšpiruje ich k poznávaniu poznatkov o lipe a stromoch v histórii, piesňach, botanike, matematike.

 

Lipa z pohľadu biológie  ................  a takto ju vidia naši prvostupniari.