Burza kníh

Burza kníh

Kto neprečítal krásnu knihu, nevie o čo prichádza.

Našťastie, o knihy je stále záujem. O tom sme sa mohli presvedčiť aj na školskej burze kníh, ktorá sa uskutočnila dňa 21.mája 2014.  Napriek krásnemu slnečnému počasiu, sa tu stretli milovníci čítania. Vďaka rodičom, starým rodičom, či iným rodinným príslušníkom si našli cestu ku knihe, ktorú ďalej rozvíjajú s podporou pani učiteliek. Čítaniu sa venujú na hodinách slovenského jazyka, ale aj v rámci týždňa aktívneho čítania. Mnohí si vedú čitateľský denník. Zapisujú si, aké knihy prečítali a čo sa im najviac páčilo.

Kniha dnes nie je lacná záležitosť. Na burze si deti mohli  prečítané knižky navzájom vymeniť alebo predať za symbolickú cenu. Kto zaváhal, môže prísť o rok. My, čo sme sa zúčastnili, sa už teraz tešíme na druhý ročník.