BRIGÁDA

BRIGÁDA

Krásne počasie, chuť do práce a ochotné ruky pomôcť. Čo viac treba k tomu, aby sa športový areál školy i jej okolie prebudili do jari. Vďaka rodičom, ich deťom-našim žiakom a tiež učiteľom a pánovi školníkovi sa podarilo kus prospešnej práce. Nečudo, že po práci chutil guláš od pani kuchárok. Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o skrášlenie okolia školy.