Bratislava, moje mesto - výborné umiestnenie našich žiakov

Bratislava, moje mesto - výborné umiestnenie našich žiakov

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v vyhlásila 5. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre bratislavských školákov BRATISLAVA, MOJE MESTO. Tento rok sa pozornosť venovala osobnostiam, ktorých osud bol alebo je spätý s naším mestom.

Literárne, prípadne výtvarné diela deti tvorili na témy: „Neuveríte, koho som stretol!“, Bratislava sa mi páči...“ a Pocta osobnosti“.
 

Naši žiaci spomedzi viac ako tristo zaslaných prác do tejto súťaže získali výborné umiestnenia:

Adam Weisenpacher, žiak 4.B triedy získal 2.miesto v II.kategórii.

Lenka Palčová a Kiara Klapáková, z 2. B boli ocenené v I. kategórii čestným uznaním.           

Vyhlasovanie výsledkov najlepších prác prebehlo 4. júna 2015 v Primaciálnom paláci.

Oceneným srdečne blahoželáme!