Bratislava - moje mesto 2015

Bratislava - moje mesto 2015

Pekný jarný deň žiaci 2.b triedy využili na aktivitu Lesnej pedagogiky, organizovanou Mestskými lesmi. Deti navštívili Železnej studničku, kde sa oboznámili so živočíchmi žijúcimi v danej lokalite a učili sa ako chrániť prírodu.

 

Poznávanie Bratislavy pokračovalo zapojením do  výtvarnej i literárnej súťaže Bratislava -moje mesto 2015 v rámci projektu Mestskej  knižnice na Klariskej ul v Bratislave.