Beseda v Európskom týždni boja proti drogám

Beseda v Európskom týždni boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám. V rámci tohto týždňa sa na našej škole 18. november 2015 uskutočnila beseda s kpt. PaedDr. Martinou Kočišovou, ktorá pôsobí aj v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Žiaci 9. ročníkov sa dozvedeli o negatívnych účinkoch drog, alkoholu a fajčenia na ľudský organizmus, o rizikách, ktoré držanie drog prináša, aj keď ich neberiete, ale zároveň aj o trestnoprávnej zodpovednosti za svoje činy. Beseda bola zaujímavá nielen po obsahovej stránke. Páčil sa nám aj rozprávačský štýl, ktorý bol blízky vekovej kategórii 14 a 15-ročných. Ďakujeme.