Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou

Pri príležitosti MARCA – MESIACA KNIHY sme si pozvali na besedu autorku Dúbravských rozprávok p. Katarínu Petkaničovú. Naši prváci a 2. C sa na besedu dôkladne pripravili. Na hodinách SJ a v ŠKD sme si čítali spomínané rozprávky, odpovedali na otázky a vytvorili krásne ilustrácie. Na besede nám autorka porozprávala o svojej ceste k písaniu rozprávok. Zodpovedala aj na zvedavé otázky detí a prevzala si od nich ilustrácie. Na záver autorka venovala deťom autogramy do zakúpených knižiek.