Beseda so spisovateľkou Zuzanou Contosovou

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Contosovou

Kamarátstvo, Nápady, Inšpirácia, Humor,  Aktuálnosť.. toto všetko a ešte viac  ponúka dobrá kniha. Tá o Víle Jazmínke, či Najmocnejšie kúzlo sú toho určite dôkazom.

O ich vzniku, ako aj o tom, ako a prečo spisovateľka Zuzana Contosová začala písať pre deti knižky, sa žiaci švrtých ročníkov dozvedeli jedno milé predpoludnie. Na besede s príjemnou mladou spisovateľkou žiakov zaujímalo všetko, čo sa týkalo tvorby  kníh - či jej pri písaní pomáhali vlastné deti, prečo sa víla volá Jazmínka .... Mesiac pred besedou sme dostali od autorky prostredníctvom vydavateľstva Albatros tieto knihy do tried a žiaci si mohli z nich prečítať niektoré rozprávky o vodníkovi Matejovi či o záchrane lesa vílou Jazmínkou. Pani spisovateľka predstavila žiakom aj ďalšiu svoju novú knižku, ktorá rozpráva príbeh o psíkovi bezdomovcovi - Zatúlaný Gombík. Táto kniha bude nápomocná aj ľuďom-bezdomovcom, ktorí ju budú v uliciach mesta predávať.  

Na záver  besedy mali deti možnosť dať pani spisovateľke vlastnoručne podpísať zakúpené knihy „Víla Jazmínka a škriatok Vendelín„  a “ Najmocnejšie kúzla“.

Beseda a téma novej knižky o psíkovi bezdomovcovi na žiakov zapôsobila tak, že aj po jej ukončení sme sa v triedach rozprávali o zodpovednosti voči zvieratám, o psíkoch či ľuďoch bez domova.