Beh mladých Dúbravčanov

Beh mladých Dúbravčanov

    Aj tento rok  sa naši žiaci-športovci zúčastnili  9.ročníka Behu mladých Dúbravčanov. Táto súťaž konaná pod záštitou starostu Dúbravky je určená pre žiakov dúbravských škôl v niekoľkých vek.kategóriách- od starších žiakov až po prípravku. Našu školu reprezentovali a získali aj popredné  miesta títo žiaci: N.Gewisslerová, B.Cibáková, P.Kostíková, S.Vorosová, K.Pecsuk, M.Vida, M.Izák, M.Marušinová, K.Pecsuková, S.Behúlová, D.Hamajová,D.Vida, P.Kleinert.

     Ďalší žiaci ako K.Červienka, V.Andor, T.Maťková, T.Černák, M.Žilinčár, L.Dekanová, N.Štaffenová, V.Rýdziová, A.Varsányi, L.Zimanová a V.Šmotláková sa umiestnili v prvej desiatke víťazov v jednotlivých kategóriách. Napriek nepriaznivému počasiu v priebehu súťaže  naši žiaci zabojovali  a vďaka nim znova vyhrala naša škola  prvé miesto s počtom bodov 116!!

   Víťazi  získali medaile, radosť z úspechu, mnohí aj nové osobné rekordy. No a my ako škola sme sa stali majiteľmi nielen ďalšieho víťazného pohára ,ale aj nadšenia, že máme na škole veľa športovo nadaných žiakov. Týmto im ďakujeme za skvelú reprezentáciu.