Víťazstvo našich bežcov

Víťazstvo našich bežcov

26. mája 2016 sa konal 11. ročník už tradičnej športovej súťaže Beh mladých Dúbravčanov, organizovanej Mestskou časťou Bratislava - Dúbravka pod záštitou starostu RNDr. Martina Zaťoviča. Družstvo našich žiakov - ZŠ Sokolíkova ul.2, Bratislava, získalo v tejto športovej súťaži 1. miesto. K víťazstvo im srdešne blahoželáme!

 

V.M.

foto: Z.M.