BEH DEVÍNSKOU KOBYLOU

BEH DEVÍNSKOU KOBYLOU
Aj tento rok si naše deti boli zabehať po lese a kopcoch Devínskej Kobyly a vybojovali v súťaži škôl krásne 2.miesto. Všetkým deťom, ktoré bežali za školské družstvo ZŠ Sokolíkova ďakujeme a gratulujeme.