Atletická súťaž

Dňa 17.12. sa aj naši žiaci z prvého stupňa  zúčastnili atletickej súťaže v športovej hale Elán. Za našu školu súťažili dve družstvá, z každého ročníka po dvoch žiakov. Merali si sily v netradičných športových disciplínach: hod loptičkou na cieľ, štafetový beh s prekážkami, preskakovanie olympijských kruhov, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán. Z 18-tich zúčastnených škôl sa naši malí športovci umiestnili na 7. a 13.mieste. Gratulujeme!