150. výročie Matice slovenskej

150. výročie Matice slovenskej

V stredu 20. novembra 2013 sa naši štvrtáci a deviataci zúčastnili v DK Dúbravka osláv 150. výročia Matice slovenskej. Na oslavách vystúpili so svojim programom žiaci všetkých základných škôl v pôsobnosti MČ Dúbravka ako aj folklórny súbor Klnka. Sprievodným podujatím bola vedomostná súťaž o histórii a súčasnosti Matice slovenskej, v ktorej družstvo deviatakov ZŠ Sokolíkova ul.2, Bratislava získalo 1. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!