eQnet - úložisko edukačných materiálov

eQnet - úložisko edukačných materiálov

V posledné dni pred začiatkom školského roka sa naši učitelia zúčastnili školenia k medzinárodnému projektu eQnet - projektu, organizovaného prostredníctvom European School Net. Projekt je zameraný na vytvorenie úložiska kvalitných výučbových materiálov pre učiteľov aj žiakov.  Zároveň tento portál umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi učiteľmi Európskej školskej siete, výmenu skúseností.

Projekt eQnet vznikol v septembri r. 2009 ako iniciatíva Európskej školskej siete - European Schoolnet, pri hľadaní možností zlepšiť kvalitu vzdelávacích materiálov pre učenie v európskych školách a zároveň podporiť komunikáciu medzi učiteľmi. Naviazala na predchádzajúce aktivity Flámska,  ktoré sa už od roku 1998 snažilo vytvoriť úložisko edukačných digitálnych materiálov. Európska školská sieť - European Schoolnet, rozšírila vyhľadávanie a overovanie kvalitných edukačných materiálov na ďalšie krajiny Európy. 

Vytvorený verejne dostupný portál https://lreforschools.eun.org   umožňuje školám nájsť vzdelávacie materiály z rôznych krajín a od mnohých poskytovateľov. Vytvorená databáza materiálov dnes obsahuje viac ako 240 000 zdrojov od viac ako 31 poskytovateľov - tisíce dokumentov a stovky programov, videí, apletov, testov, interaktívnych prezentácií, online prepojení na vzdelávanie. Viac o projekte eQnet s ukážkami výučbových materiálov ...

Portál je možné používať aj bez registrácie, plnú funkčnosť však učiteľ získa po zaregistrovaní. Registrácia ako aj používania portáli sú bezplatné. Portál je možné používať v 12 jazykoch, je vhodné nastaviť si jazyk ešte pred registráciou. Registračný hárok  sa otvorí výberom na hlavnej stránke portálu. Na e-mail ktorý užívateľ uvedie príde oznam o registrácii, ktorý treba potvrdiť.

Postup registrácie popisuje prezentácia LRE-prihlásenie. Pre vyhľadávanie materiálov a prácu s portálom je dobrou pomôckou prezentácia LRE-vyhľadávanie.

        

 

Aj keď používanie portálu je intuitívne a materiály sú zastúpené obrázkami, pri vyhľadávaní je vhodné použiť vyhľadávač podľa predmetu a ďalších kritérií. Pri prehľadávaní materiálov odporúčame označiť si vybrané materiály ako obľúbené alebo im pridať „tagy“, čo umožní ich rýchle vyhľadanie v ďalšom období.

Portál má vytvorené prostredie na podporu spolupráce pedagógov, komunikáciu medzi učiteľmi – Teacher community.  Teacher community umožňuje členom siete výmenu pedagogických postupov, zdieľanie informácií a odborných znalostí, vytvorenie spoločenstva spolupráce pre učiteľov.

Animácie, videá či aplety z voľne dostupného portálu  https://lreforschools.eun.org  môžu byť dobrou pomôcku pri vyučovaní tak prírodovedných predmetov, matematiky či  jazykov. Všetkým pedagógom so záujmom o digitálne vzdelávacie materiály ho možno len vrele odporučiť.