Desatinné čísla

Porovnavanie Zaokruhlovanie

    Čo k tomu potrebujeme:  tabuľkový procesor

Nácvičné úlohy:                                                                                

 • V obchode bol v regáli tovar s cenovkami:  2,36€;  0,85€;  0,09€; 1,55€;  2,02€;  1,09€. Zoraď ho podľa ceny od najmenšieho po najväčší. Over svoje riešenie pomocou programu - tabuľkového procesora.

Postup: V tabuľkovom procesore napíš pod seba do stĺpca všetky uvedené ceny. V ďalšom stĺpci ich napíš v poradí od najmenšieho po najväčšie.  Vyznač čísla prvého stĺpca a príkazom na panely nástrojov Zoradiť vzostupne skontroluj svoje riešenie.

 

 • Digitálna váha odmerala hmotnosti:  5,658 kg;  0,842 kg;  0,09158 kg; 1,535 kg;  2,802 kg;  0,0946 kg. Zaokrúhli namerané hodnoty na a)stotiny  b)jedno desatinné číslo  c)celé čísla. Over svoje riešenie pomocou programu - tabuľkového procesora.

Postup: V tabuľkovom procesore napíš pod seba do stĺpca všetky uvedené čísla. V druhom stĺpci ich napíš zaokrúhlené na stotiny, v treťom na jedno desatinné číslo a v ďalšom na celé čísla.  Príkazom Odobrať desatinné miesto skontroluj svoje riešenie.

 

Úloha č.1:
Kamaráti Juraj, Peter, Milan a Adam pretekali v plávaní. Juraj preplával trať za 3,10min., Peter za 3,06min., Milan za  3,08min. a Adam za 3,14min. V akom poradí sa umiestnili na pretekoch ? Over svoje riešenie pomocou programu. Sprehľadni výsledky stĺpcovým diagramom.

Zaokrúhli dosiahnuté časy na desatiny minúty. Čo zistíš?

Postup: V tabuľkovom procesore napíš pod seba do stĺpca všetky mená a k nim do druhého stĺpca príslušný čas. Do ďalšieho stĺpca napíš mená podľa umiestnenia. Vyznač prvé dva stĺpce a príkazom na panely nástrojov Zoradiť vzostupne skontroluj svoje riešenie. Do ďalšieho stĺpca napíš zaokrúhlené hodnoty. Príkazom Odobrať desatinné miestoPridať desatinné číslo skontroluj svoje riešenie.

 

Úloha č.2:
Pri každodennom meraní hladiny Dunaja v priebehu týždňa nameraná výška hladiny bola:  4,5m; 4,261m;  3,9m;  4,0954m;  3,75m;  3,609m a 4m. 

 1. Zoraď dni v týždni podľa výšky hladiny od najväčšej hodnoty po najmenšiu. Over svoje riešenie pomocou programu. Sprehľadni odmerané hodnoty stĺpcovým diagramom.
 2. Zaokrúhli pomocou programu výšky hladiny na dve desatinné miesta. Over svoje riešenie.

Postup: V tabuľkovom procesore napíš pod seba do stĺpca dni v týždni (využi ťahanie bunky s "pondelkom") a k nim do druhého stĺpca príslušnú výšku hladiny. Do zošita zoraď dni v týždni podľa výšky hladiny od najväčšej hodnoty po najmenšiu. Vyznač prvé dva stĺpce a príkazom na panely nástrojov Zoradiť vzostupne skontroluj svoje riešenie. Do ďalšieho stĺpca napíš zaokrúhlené hodnoty. Príkazom Odobrať desatinné miestoPridať desatinné číslo skontroluj svoje riešenie.

 


 

Sčitovanie a odčítavanie  desatinných čísel

    Čo k tomu potrebujeme:  tabuľkový procesor, Internet

Úloha  č.1:
V obchode sme zaplatili za nákup:  2,46€;  0,19€; 1,55€;  2,9€;  0,87€;  1, 96€ . Koľko eur sme platili za celý nákup spolu? Skontroluj svoje riešenie pomocou programu - tabuľkového procesora.

Ceny sprehľadni stĺpcovým diagramom.

Postup: Do zošita sčítaj tieto čísla. V programe napíš uvedené čísla pod seba do stĺpca.  Vyznač čísla v stĺpci a príkazom na Panely nástrojov Suma skontroluj svoje riešenie.

 Poznámka: Menu zapíš príkazom z Panela nástrojov Mena.

 

Úloha č.2:

Mamička ti dala 5€ na nákup potravín na výlet. Na Internetovej stránke (napr.  www.konzum.sk ) nájdi ceny a vypočítaj, čo všetko by si za túto sumu mohol nakúpiť. 

Koľko peňazí ti zostane?

Postup: Do zošita zapíš ceny  a vyrieš úlohu. Nezabudni zapísať slovnú odpoveď. 

 

Úloha č.3:

Ku sviatku si dostal 20€. Na Internetovej stránke (napr.  www.konzum.sk ) nájdi ceny tovarov a vyber z nich päť takých, aby si ich mohol všetky kúpiť za túto sumu. Koľko peňazí ti zostalo? Porovnaj, komu z vašej skupiny žiakov zostalo najmenej peňazí. Zostroj koláčový diagram, znázorňujúci rozloženie cien zakúpených tovarov.

Postup: Do tabuľkového procesora zapíš ceny tovarov ako tabuľku a vyrieš úlohu. Nezabudni zvýrazniť výsledok a zapísať slovnú odpoveď. 

         

 

Úloha č.4:
Podľa receptu potrebuješ na upečenie torty kúpiť: cukor(1 balíček), múku(1 balíček), vajíčka(10 ks), ovocie(1 kg).

 1. Na Internetovej stránke (napr.  www.konzum.sk ) nájdi ceny a vypočítaj, koľko zaplatíš za nákup týchto potravín. 
 2. Koľko korún ti zostane z desaťeurovky?
 3. Zapíš potraviny do tabuľky v programe - tabuľkovom procesore, a skontroluj svoje riešenie. Zostroj koláčový diagram, znázorňujúci rozloženie potravín v torte. Napíš odpoveď a ulož tabuľku do svojej zložky.

 


 

Násobenie desatinných čísel

    Čo k tomu potrebujeme:  tabuľkový procesor, Internet

Úloha č.1:
V škole sa rozhodli oceniť úspešných riešiteľov matematických súťaží knihami. Vybrali 27 kníh po 3€,  19 kníh po 6,50€,  11 kníh po 7,80€. a 6 kníh  po 12,80€. Koľko zaplatia za všetky knihy spolu? Vyrieš úlohu a riešenie skontroluj v tabuľkovom procesore.

 

Úloha č.2:
V škole chystáte večierok  a chcete si pripraviť malé občerstvenie. Skontroluj svoje riešenie programom - tabuľkovým procesorom.

 1. Koľko peňazí potrebuješ na nákup minerálok pre žiakov vašej triedy?
 2. Koľko zaplatíte za keks a škatuľu džúsu pre všetkých žiakov vašej triedy?
 3. Aké budú všetky výdavky na večierok dokopy?

Postup: Ceny  nájdeš napríklad na Internetovej adrese www.konzum.sk

Do prvého stĺpca zapíšeš všetky druhy tovaru  a do druhého jeho jednotkovú cenu(cenu za 1kus alebo 1kilogram). Do tretieho stĺpca zapíš vypočítanú cenu tovaru pre všetkých žiakov vašej triedy.  Programom spočítaj, aké budú všetky výdavky  dokopy. Porovnaj s vypočítanou hodnotou. Ulož tabuľku do svojej zložky.

 

Úloha č.3:
Na Internetovej stránke www.konzum.sk nájdi ceny potravín. Vypočítaj, koľko zaplatíš za 3,5kg:

 1. jabĺk
 2. pomarančov
 3. zemiakov

Vypočítaj do zošita a zapíš odpoveď.

Vedel by si skontrolovať výpočty programom - tabuľkovým procesorom? Zostav tabuľku s výpočtami a sprehľadni výsledok stĺpcovým diagramom.

 


 

Delenie  desatinných čísel

    Čo k tomu potrebujeme:   tabuľkový procesor, Internet

Úloha  č.1:
Napíš čísla  2, 8;  0,89; 1,56;  2,49;  2,845;  1,386. Vydeľ ich:

 1. desiatimi 
 2. ôsmymi
 3. číslom 4,5  

Over svoje riešenie pomocou programu.

 

Úloha č.2:
Na Internetovej stránke (napr. www.konzum.sk ) nájdi ceny potravín. Vypočítaj, koľko kúpiš za 12€ kilogramov:

 1. jabĺk
 2. pomarančov
 3. zemiakov

Vypočítaj do zošita a zapíš odpoveď. Rieš na dve desatinné miesta.

Vedel by si spracovať údaje  a urobiť skúšku správnosti v tabuľkovom editore?

  

Úloha č.3:
Na Internetovej stránke (napr. www.konzum.sk ) nájdi ceny potravín a vypočítaj:

 1. Koľko kg  paradajok kúpiš za 3€ ? Rieš na dve desatinné miesta.
 2. Koľko kg mrkvy kúpiš za 2,80€ ? Rieš na dve desatinné miesta.
 3. Koľko balíčkov keksov kúpiš za 3,40€ ? Rieš na dve desatinné miesta a zaokrúhli na celé kusy.
 4. Koľko kusov jogurtov kúpiš za 6€ ? Rieš na dve desatinné miesta a zaokrúhli na celé kusy.

Vypočítaj do zošita a zapíš odpoveď.

 

Úloha č.4:
Koľko kilogramový nákup budeš mať v taške, ak kúpiš zemiaky za 2€; hrozno za 2,8€ a cibuľu  za 1€ ?

Ceny nájdi na Internete. Rieš na dve desatinné čísla.