Jazyk a komunikácia                             

 

Andrej Sládkovič a Marína

MARÍNA – romantická lyrická skladba Andreja Sládkoviča, prvýkrát publikovaná v roku 1846 v Pešti pod názvom Marína, spevi Andreja Sládkoviča. O jej vzniku panovali rozmanité dohady, najpravdepodobnejšie však je, že ju básnik napísal v zime 1844. Jej námetom je autobiografický, reálny ľúbostný zážitok – láska mladého Sládkoviča k Márii Pišlovej, dcére Pavla Pišlu.

       Metodický materiál: 

ANDREJ SLÁDKOVIČ  A MARÍNA, DEVÄŤ ROKOV 1839 – 1847

 

  Prezentácia:

 

 

English through stories  

Ako prebudiť v žiakoch záujem o čítanie a ukázať im, ako môžeme pochopiť pointu príbehu, písaného v cudzom jazyku,  aj keď nepoznáme všetky slovíčka.  Metodický list

 

        Pracovné listy:

 

 

Ukážky prác žiakov "Island  for Sale":

 

Ukážky prác žiakov "

 

 

 

Learn and play:     Buildings

 

      Cieľom aktivity je práca s anglickým textom, ktorá má žiakovi ukázať, že  nepotrebuje ovládať všetky slovká, aby mohol čítať anglický text napr. v časopise alebo na internete...

Téma sa dá využiť pri projektovom vyučovaní aj vyučovaní v blokoch, dá sa prepojiť nielen so zemepisom ale aj s výtvarnou výchovou prípadne technickou výchovou.

Metodický list

  Pracovné listy:                         

Ukážky prác žiakov

 

 

Learn and play:     Butterfly

žiaci 4. ročníka si precvičujú slovnú zásobu počas činnosti - vytváraní motýľa z papiera. Žiaci sa formou dialógu pýtajú, učiteľ odpovedá. Hoci sa zdá, že výstupnou prácou je motýľ, žiaci sa naučili pracovný postup t. j. porozumieť pokynom učiteľa v anglickom jazyku.

Metodický list
 

 

 

 

 

Learn and play:  Dishes

žiak 4. ročníka si precvičí a doplní slovnú zásobu z tematického okruhu nakupovanie – ovocie, zelenina, vyjadrenie množstva, potrebné frázy.    

Metodický list

Pracovné listy:

 

 

 

 

      Fotodokumentácia - takto sme pracovali
 

 

 

Learn and Play:  Picture Game 

Žiaci 4 - 5. ročníka (9 - 11 roční)  si precvičujú frazeológiu  vymýšľaním  otázok k obrázku. Výstupnou prácou je vedomostná hra, pri ktorej žiak uspeje, ak odpovie na všetky pripravené otázky.

       Metodický list
 

 

 

 

Learn and play  Snowman

Formou dialógu "ako trávime voľný čas v zime" si žiaci 4.ročníka precvičia slovesa can a slovnú zásobu z tematického okruhu zima Vypočujú si príbeh, naučia sa novú slovnú zásobu, precvičia si prítomný priebehový čas.

Metodický list
 

 

Popis práce

Pracovné listy:

Takto sme pracovali...

 

 

English through stories 
                        The story of Chicken Licken

Žiaci 5 - 6. ročníka si precvičia slovnú zásobu a naučia sa stručne prerozprávať príbeh, pripraviť niekoľko opisných hádaniek pre svojich spolužiakov.

Metodický list
 

 

Pracovné listy:

 

 
   

 

Ďalšie materiály z oblasti "Jazyk a komunikácia" ...