Pre rodičov budúcich prvákov

 
 

  PONÚKAME:

  • kvalitné vzdelávanie na úrovni ISCED 1 a ISCED 2
  • možnosť výberu z dvoch jazykov od 1.ročníka
  • vysoká úspešnosť prijatia žiakov na všetky typy SŠ
  • výber z dvoch jedál v ŠSZ,  možnosť zakúpenia zdravej desiaty
 

    OZNÁMENIE O POVINNOM ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

    Čo treba pripraviť do školy budúcemu prvákovi

    Čo všetko by mal ovládať predškolák