Pre rodičov


 
  Organizácia školy 2018/2019

Členovia ZRŠ v šk. roku 2018/2019

Učitelia/ kontakty

Internetová žiacka knižka/ rozvrh

Sobodný prístup k informáciám

 
Tlačivá:

   Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

   Odporučenie - oslobodenie z TEV/TVS

   Dotazník - prestup žiaka z inej školy

   Prihláška do I. ročníka

 

AKTIVITY MÁJ

 • EnglishStar (medzinárodná súťaž v ANJ)
 • Beh mladých Dúbravčanov
 • Svetový deň – pohybom k zdraviu
 • Exkurzia Nitra – Veľká Morava (7.roč.)
 • Exkurzia – Sereď – 9.roč.
 • Exkurzia 5.A – podľa ponuky
 • Exkurzia 4.A – Vodárenské múzeum
 • Kam sa mince kotúľajú – súťaž – 6. -9.roč.
 • Návšteva spaľovne vo Vlčom hrdle – 8., 9. roč.
 • Pátranie po hradnom poklade – Nitra -6.roč.
 • 1.sväté prijímanie – 3.roč.
 • E- testovanie pre 4., 7., a  8. ročník
 • Hudobná akadémia 3.a 4.roč., 5.B, 8.A, 8.B
 • Návšteva domova dôchodcov  z ŠKD
 • Bábkové divadlo Istropolis 1.-2. ročník

 

   AKTIVITY APRÍL
 • Svetový deň zdravia
 • Otvorené hodiny pre MŠ
 • Zápis do 1.ročníka
 • DOD pre rodičov budúcich prvákov
 • Burza kníh
 • Slávik Slovenska
 • Deň Zeme
 • Dúbravka moja – súťaž
 • Testovanie 9
 • Návšteva galérie – podľa ponuky  5. -9.roč.
 • Literárny Kežmarok
 • Slávik Slovenska  5. -9. roč.
 • Štúrov Zvolen
 • MO okresné kolo 6. -8. ročník
 

  AKTIVITY MAREC

 • Plavecký kurz
 • Fotografovanie jednotlivcov
 • Pytagoriáda
 • Matematický Klokan
 • Svetový deň vody
 • Hlučné prostredie v škole
 • Generálne testovanie 9.roč.
 • Knižná šifra
 • Týždeň mozgu
 • Chemická olympiáda

 

  AKTIVITY FEBRUÁR

 • Karneval
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Valentín
 • Svetový deň bez mobilu
 • Geografická olympiáda – okr.kolo
 • Intenzívny jazykový kurz ANJ  pre 5.roč. - 04.2. – 08.2.
 • Návšteva SND – 9.roč.
 • Chemická olympiáda
 • Filmový festival Olománia
 • LVVK Krahule
 

AKTIVITY JANUÁR

 • DOD
 • Škola Chrbta
 • Divadelné predstavenie v angl. The Onlines – 6.A, 7., 8. roč. – 29.1.2018
 • Matematická olympiáda 5. a 9. roč.
 • Biblia očami detí a mládeže
 • Hudobná akadémia 8. a 6. roč.
 • Olympiáda z AJ
 

AKTIVITY DECEMBER

 • Mikuláš – celá škola
 • Tvorivé dielne ÚĽUV 7.A
 • Mikulášsky vláčik 4.C
 • Vianočný koncert v Kostole Ducha Svätého
 • Video projekcia –KUBA 4. – 9.roč.
 • Archeologické múzeum
 • Vesmír očami detí – prednáška 4.A, 4.B
 • Matematická Pytagoriáda
 • Vianočný jarmok
 • Luskáčik – baletná rozprávka SND 1.- 4.roč.
 

    AKTIVITY NOVEMBER

 • Tvorivé dielne ÚĽUV 5.A
 • Basketbal
 • Pasovanie prvákov
 • Exkurzia Volkswagen 9.A
 • P – MAT
 • IBOBOR – INF súťaž - medzinárodná
 • Florbal JOJ – dievčatá
 • Florbal JOJ – chlapci
 • Basketbal – okresné kolo
 • Hudobná Akadémia – 4x počas roka
 • Florbal – chlapci – lokálne kolo
 • Tvorivé dielne ÚĽUV 5.B
 

    AKTIVITY OKTÓBER

 • Psych. pohovory k voľbe štúdia 9.A
 • Zahájenie krúžkovej činnosti na škole
 • Zahájenie  činnosti knižnice
 • Zahájenie zberu papiera v rámci OLOMPIÁDY
 • Zbieram baterky-projekt a súťaž zameraná na zber použitých bateriek a žiariviek
 • Grantový projekt Nadácie televízie Markízavytvorenie pocitového chodníka a chodníkových skákacích hier pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.
 • Technika hrou od základných škôlgrantový program Nadácie Volkswagen Slovakia
 • Jesenná výzdoba
 • Deň jablka Samozber jabĺk Dunajská Lužná  
 • Šarkaniáda – ŠKD, žiacky parlament
 • Exkurzia Staré mesto 8.B
 • Exkurzia Modra – Múzeum Ľ.Štúra - 8.roč.
 • Exkurzia Hvezdáreň v Hlohovci 4.B, 4.
 • Súťaž iBobor – školské kolo
 • Exkurzia Sereď – 9. roč.
 • Intenzívny jazykový kurz ANJ pre 6. A 7.roč.
 • Sľub prvákov
 • e-testovanie 5. roč. a 9. roč.
 • Teambilding  - CPPPaP Fedákova ul.
 

    AKTIVITY SEPTEMBER

 • Ukážková hodina SEAL DANCE SCHOOL - 1.stupeň
 • Branný kurz 2. stupeň
 • I.účelové cvičenie 2. stupeň
 • Work Shop – Galaktikos – florbal
 • Európsky týždeň športu
 • Návšteva ZOO v rámci Olománie 
 • Exkurzia  - Bratislava Staré mesto – 8.roč
 • Návšteva botanickej záhrady -5.roč.
 • Návšteva divadla VIEM 9.A