AKTIVITY SEPTEMBER
 • Branný kurz 2. stupeň                                                                                     
 • I.účelové cvičenie 2. stupeň                                                                           
 • SND – divadelné predstavenie 9.A   
 • Európsky týždeň športu                 
 • Preventívny program CPPaP – teambuilding 6.A, 6.B                
 • „Prišli k nám Rimania“ – exkurzia do Rusoviec, trieda 6.B
 • Biela pastelka         
    AKTIVITY OKTÓBER
 • Zahájenie krúžkovej činnosti na škole
 • Zahájenie  činnosti knižnice
 • Zahájenie zberu papiera v rámci OLOMPIÁDY
 • Zbieram baterky-projekt a súťaž zameraná na zber použitých bateriek a žiariviek
 • Jesenná výzdoba
 • Záložka spája školy
 • Kamaráti jabĺčka –rozvoj sociálnych zručností
 • Preventívne programy – prevencia šikany, teambuilding
 • Beh mladých Dúbravčanov
 • Deň župných škôl
 • Exkurzia Archeologické múzeum
 • Dopad nakupovania na životné prostredie – beseda
 • Kurz korčuľovania
 • Na slepačích krídlach – bábkové divadlo
 • Mathausen exkurzia
 • Sľub prvákov