Oznamy

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov

29.03.2012 12:57
Z rúk primátora Bratislavy Milana Ftáčnika prevzala ocenenie za svoju pedagogickú prácu, úspešné  výsledky v predmetových olympiádach, digitalizáciu výučby Mgr. Eva Immerová. Srdečne jej k oceneniu blahoželáme!

Ocenenie v súťaži o najlepšiu internetovú stránku školy

13.02.2012 16:43
13. februára 2012 prevzal riaditeľ školy z rúk Ministra školstva SR Eugena Jurzycu ocenenie v celoslovenskej Súťaži o najlepšiu internetovú stránku školy. Súťaž bola vyhlásená Ústavom informatizácií a prognóz školstva a hodnotená odborníkmi z radov pedagógov aj informatikov. V konkurencii škôl...

Zapájame sa do projektu My family

01.02.2012 15:31
Finančnoá gramotnosť je cieľom projektu, ktorého sa zúčastia žiaci tried 6. -8.ročníka v druhom polroku tomto školského roka. Projekt finančného vzdelávania žiakov základných škôl je organizovaný spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a.s. Po prípravnej etape prebehne v dňoch od 5....

Medzinárodný projekt iTEC

20.12.2011 14:19
V mesiacoch november - december sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zapojili do medzinárodného projektu iTEC organizovaného ako súčasť European Schoolnet, ktorý má za cieľ podporiť spoluprácu krajím EÚ a pomocou nových technológií a multimédií oživiť výučbu predmetov na základných a...

Medzinárodné testovanie ESSIE

20.11.2011 14:12
Naši štvrtáci sa v kategórii žiakov primárneho vzdelávania zapojili do testovania vedomostí a zručností žiakov v oblasti digitálnych technológií ESSIE. Testovanie prebehlo v mesiaci november 2011 v krajinách Európskej únie a má za cieľ zistiť a porovnať stav digitálnej zručnosti žiakov...

Pokračujeme v projekte Modrá škola

18.11.2011 13:54
Od r. 2009 je naša škola zapojená do projektu BVS Bratislava "Modrá škola". Učitelia školy sa zúčastňujú na odborných seminároch a takto získané vedomosti a informácie využívajú pri práci s deťmi - vo vyučovacom procese, zapájaním sa do súťaží, účasťou na tématických exkurziách. V tomto roku sa...
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>