Oznamy

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 7. MÁJ

30.04.2018 15:03
Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava  udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 7.05.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka...

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

19.03.2018 10:27
Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava  udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1. -9. ročníka...

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA DO I. ROČNÍKA

15.03.2018 12:43
Vyplnenie elektronickej prihlášky do I. ročníka: prihlaska

ZÁPIS PRVÁKOV

15.03.2018 12:38
Zápis detí do prvých ročníkov  Oznámenie o zápise 2018-2019

DOD

15.03.2018 12:30
10. 4. 2018 Otvorené hodiny pre deti z MŠ Švantnerova, Galbavého a Cabanova. 2.-3. vyučovacia hod. 13. 4. 2018 Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov 1.-2. vyučovacia hod.                    ...

ZRŠ

15.03.2018 12:28
Dňa 21. 3. 2018 o 17,30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy ZRŠ.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>