Organizácia vyučovania

VYUČOVANIE od 4. 9. 2018 do 7. 9. 2018


I. stupeň vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou /o 11,40 h/


II. stupeň vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou /o 12,35 h/


Od 10.9.2018 bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, ktorý dostanú žiaci koncom tohto týždňa.