ZRŠ

22.11.2016 16:36

Dňa 23.11,2016 sa uskutoční zasadnutie Rady rodičov o 16,30 hod a TA ZRŠ o 17,30 hod. O 17, 00 hod sa koná v jedálni stretnutie rodičov 9.roč.