Zapojili sme sa do pilotného projektu

11.06.2011 15:59

Na škole úspešne prebehla skúšobná prevádzka wifi siete, napojenej na budovaný portál školského informačného systému. Organizátorom celoslovenského projektu je Infovek2. Vybudovanie bezdrôtovej siete nielen umožní pripojenie na internet priamo v školských triedach, ale uľahčí tiež komunikáciu so školskými orgánmi.