Zapájame sa do projektu My family

01.02.2012 15:31

Finančnoá gramotnosť je cieľom projektu, ktorého sa zúčastia žiaci tried 6. -8.ročníka v druhom polroku tomto školského roka. Projekt finančného vzdelávania žiakov základných škôl je organizovaný spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a.s. Po prípravnej etape prebehne v dňoch od 5. marca do 5. apríla súťaž, v ktorej môžu získať zapojené triedy zaujímavé ceny.