VYSVEDČENIE

13.01.2017 12:33

Vysvedčenie za I. polrok šk. roka 2016/2017 sa  vydáva dňa

31 .1.  2017 cez 4. vyučovaciu hodinu. Touto hodinou sa vyučovanie pre všetkých žiakov  končí.

Polročné prázdniny - 3. 2. 2017 piatok. Nástup do školy je 6. 2. 2017 pondelok.