Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 2012

27.04.2012 13:00

Žiaci našej školy absolvovali 14. marca 2012 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra s nasledovnými výsledkami:

Matematika

  •         celoslovenký priemer:  57,4%
  •         priemer žiakov našej školy:  68,20%

 

Slovenský jazyk a literatúra

  •         celoslovenký priemer: 54,47%
  •         priemer žiakov našej školy: 61,28%