Výsledky našich žiakov - Testovanie9

08.06.2015 14:20

Žiaci našej školy v roku 2015 absolvovali celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra s nasledovnými výsledkami:

Matematika

  •         celoslovenký priemer:  52,7%
  •         priemer žiakov našej školy:  70,7%

 

Slovenský jazyk a literatúra

  •         celoslovenký priemer: 62,6%
  •         priemer žiakov našej školy: 66,2%

 

Tabuľka výsledkov bratislavských škôl z matematiky:

  nazov adresa školy obec úspešnosť percentil školy
1. SZŠ pre žiakov so všeob. intelektovým nadaním Bajkalská 20 Bratislava 90,0 99,9
2. SZŠ Košická a Gymnázium J. Hronca Novohradská 3 Bratislava 84,0 99,6
3. Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23 Bratislava 80,0 99,2
4. CZŠ Narnia Beňadická 38 Bratislava 79,4 99,0
5. Mudroňova 83 Bratislava 78,8 98,8
6. Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32 Bratislava 78,6 98,8
7. ZŠ s MŠ Sibírska 39 Bratislava 75,4 98,2
8. Súkromná ZŠ pre intelektovo nadaných Znievska 2 Bratislava 72,5 97,1
9. ZŠ SNP Ostredková 14 Bratislava 71,3 96,3
10. Sokolíkova 2 Bratislava 70,7 96,0

Ďalšie výsledky žiakov v Testovaní 9 si môžete pozrieť na stránke:

https://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/testovanie/index.xhtml